400-626-2526

08:00-17:00

980180816

bioivy@126.com

当前位置:首页 > 案例分享
案例分享

肥大王/多在甘蓝上的对比试验——江苏农科院

文章来源:未知 发布时间:2016-03-16 19:02

肥大王/多在甘蓝上的对比试验——江苏农科院


(左用肥大王,右用其他公司产品)

试验表明:用过肥大王后的甘蓝生长加快,球形更大,产量提高。


BIOIVY in China  |  Qingdao  |  Nanjing        BIOIVY in Korea | Japan

鲁公网安备 37021402000193号     鲁ICP备13015562号-1

Copyright © 1980 – 2020 BIOIVY All Rights Reserved